Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Nowości
Egzemplarze bez opisu bibliograficznego:


Wyświetlanie nowości 1-50 z 50 z ostatnich 30 dni
Nr inwentarza :
2 7767
Sygnatura :
W II 7767
Położenie :
W
Opis :
Czynniki i współzależności rozwoju społeczno-gospodarczego k raju / Józef Pajestka. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1975
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7869
Sygnatura :
W II 7869
Położenie :
W
Opis :
Komunizm i filozofia / Piotr Fiedosiejew ; [przekł. z ros. D anuta Boczkowska]. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1975
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 8013
Sygnatura :
W II 8013
Położenie :
W
Opis :
Powszechna historia państwa i prawa / Michał Szczaniecki. - Wyd. 2. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1975
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7872
Sygnatura :
W II 7872
Położenie :
W
Opis :
Valery Giscard d'Estaing i jego Francja / Robert Bielecki. - Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1976
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7881
Sygnatura :
W II 7881
Położenie :
W
Opis :
Front Jedności Narodu : jego funkcja ustrojowa/ Andrzej Rede lbach ; przedm. A. Łopatka. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauko we, 1974
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7717
Sygnatura :
W II 7717
Położenie :
W
Opis :
Nowe prawo pracy : praca zbiorowa / pod red. Romana Korolca i Jerzego Pacho. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1975
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7720
Sygnatura :
W II 7720
Położenie :
W
Opis :
Ostatnia z rodu / Paweł Jasienica. - Wyd. 3. - Warszawa : "C zytelnik", 1975
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7879
Sygnatura :
W II 7879
Położenie :
W
Opis :
Polska Partia Robotnicza w województwie poznańskim 1945-1948 : materiały z sesji popularnonaukowej, poświęconej XX-leciu PPR, zorganizowanej przez KW PZPR w Poznaniu w dniach 26-27 .06.1962 r. : praca zbiorowa / pod red. Czesława Łuczaka....
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7711
Sygnatura :
W II 7711
Położenie :
W
Opis :
Polska w Organizacji Narodów Zjednoczonych : 1945-1975 / And rzej Abraszewski ; przedm. S. Trepczyński. - Warszawa : "Int erpress", 1975
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7712
Sygnatura :
W II 7712
Położenie :
W
Opis :
Polskie przyspieszenie 1971-1975 : raport dziennikarzy "Poli tyki" / [aut.] Jacek Maziarski [et al.]. - Warszawa : "Inter press", 1975
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7759
Sygnatura :
W II 7759
Położenie :
W
Opis :
Przełożony - podwładny w świetle teorii organizacji / Stanis ław Kowalewski. - Wyd. 3 zm. i rozsz., dodr. - Warszawa : Pa ńst. Wydaw. Ekonomiczne, 1975
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7714
Sygnatura :
W II 7714
Położenie :
W
Opis :
Referendum w województwie poznańskim 30 VI 1946 / Jerzy Zasa da. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1971.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7718
Sygnatura :
W II 7718
Położenie :
W
Opis :
Sprawiedliwość pobłażliwa : proces kata Warszawy Ludwiga Hah na w Hamburgu / Tadeusz Kur ; [wstęp Stanisław Biernacki]. - Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7719
Sygnatura :
W II 7719
Położenie :
W
Opis :
Trzecia Rzesza w krzyżowym ogniu pytań : z nieopublikowanych protokołów przesłuchań / Robert M. W. Kempner ; przeł. [z n iem.] Karol Bunsch ; koment. i posł. Tadeusza Cypriana. - Wy d. 2. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1975
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7706
Sygnatura :
W II 7706
Położenie :
W
Opis :
Upadek III Rzeszy / Franciszek Bernaś, Julitta Mikulska-Bern aś. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7710
Sygnatura :
W II 7710
Położenie :
W
Opis :
W kręgu Hitlera / Marian Podkowiński. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1975
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7715
Sygnatura :
W II 7715
Położenie :
W
Opis :
ZSRR państwo wielonarodowe / [komitet red. Michail Ivanovic Kulicenko et al. ; z ros. tł. Andrzej Ślisz]. - Warszawa : " Książka i Wiedza", 1975
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7880
Sygnatura :
W II 7880
Położenie :
W
Opis :
Zależność i wyzwanie : Argentyna wobec rywalizacji mocarstw anglosaskich i III Rzeszy / Ryszard Stemplowski ; Polska Aka demia Nauk. Instytut Historii. - Warszawa : "Książka i Wiedz a", 1975
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7707
Sygnatura :
W II 7707
Położenie :
W
Opis :
Śmierć po amerykańsku / Gerold Frank ; z ang. tł. Stanisław Głąbiński. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1975
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7459
Sygnatura :
W II 7459
Położenie :
W
Opis :
Człowiek i społeczeństwo / Albin Kania. - Warszawa : "Iskry" , 1971.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7624
Sygnatura :
W II 7624
Położenie :
W
Opis :
Demokracja socjalistyczna / J. Szachnazarow ; przeł. Julian Finkelsztein. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1974
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7460
Sygnatura :
W II 7460
Położenie :
W
Opis :
Droga do jedności / Bronisław Syzdek. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7735
Sygnatura :
W II 7735
Położenie :
W
Opis :
O samowychowywaniu : podręcznik dla młodzieży / Irena Jundzi łł. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1975
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7622
Sygnatura :
W II 7622
Położenie :
W
Opis :
Parlament socjalistyczny : ustrój wewnętrzny : studium porów nawcze z zakresu europejskich państw socjalistycznych / Zdzi sław Kędzia ; przedm. A. Łopatka. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1975
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7652
Sygnatura :
W II 7652
Położenie :
W
Opis :
Po partyjnemu. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1975
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7702
Sygnatura :
W II 7702
Położenie :
W
Opis :
Pracownia fotoamatora / Zbigniew Pękosławski. - Wyd. 5 uzup. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1975
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7651
Sygnatura :
W II 7651
Położenie :
W
Opis :
Prawo dla petenta / Stanisław Żółkiewski. - Warszawa : "Ksią żka i Wiedza", 1975
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7547
Sygnatura :
W II 7547
Położenie :
W
Opis :
Prawo na co dzień : encyklopedia podręczna : prawo pracy i u bezpieczeń społecznych / aut. Maksymilian Brojewski [et al.] . ; red. nauk. Roman Korolec ; indeks Elżbieta Mierczewska, Barbara Prządka. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1975
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7703
Sygnatura :
W II 7703
Położenie :
W
Opis :
Pęknięcie ziemi : opowiadania / Michał Lewandowski. - Warsza wa : "Czytelnik", 1975
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7618
Sygnatura :
W II 7618
Położenie :
W
Opis :
Społeczeństwo, polityka, nauka / Jerzy J. Wiatr. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1973.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7612
Sygnatura :
W II 7612
Położenie :
W
Opis :
Wychowanie moralne w zespole / Heliodor Muszyński. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7656
Sygnatura :
W II 7656
Położenie :
W
Opis :
Zakład pracy jako środowisko wychowawcze / Teofil Sosnowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7621
Sygnatura :
W II 7621
Położenie :
W
Opis :
Zarys dziejów kapitalizmu w Polsce / Ryszard Kołodziejczyk, Ryszard Gradowski. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1974
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7446
Sygnatura :
W II 7446
Położenie :
W
Opis :
Bolesław Bierut 1892-1956 / Henryk Rechowicz ; Śląski Instyt ut Naukowy w Katowicach. - Kraków : Państ. Wydaw. Naukowe, 1 974
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7443
Sygnatura :
W II 7443
Położenie :
W
Opis :
Bonn - godzina prawdy / Edward Dylawerski. - Warszawa : Wyda w. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7455
Sygnatura :
W II 7455
Położenie :
W
Opis :
Chile - tragedia i nadzieja zielonego kontynentu / Ignacy Kr asicki. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodow ej, dr. 1974
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7448
Sygnatura :
W II 7448
Położenie :
W
Opis :
Kierunki rozwoju politycznego Kuby : (1902-1958) / Wacław Mo rawski. - Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1975
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7456
Sygnatura :
W II 7456
Położenie :
W
Opis :
Klasowy charakter polityki zagranicznej ZSRR / Andriej Batur in ; przeł. [z ros.] Franciszek Czuchrowski. - Warszawa : Wy daw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1974 :
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7441
Sygnatura :
W II 7441
Położenie :
W
Opis :
Kulisy wielkiej zbrodni / Irena Bednarek. - Wyd. 4 poszerz. / - Katowice : "Śląsk", 1975
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7453
Sygnatura :
W II 7453
Położenie :
W
Opis :
Natura czasu / Zdzisław Augustynek. - Warszawa : Państ. Wyda w. Naukowe, 1975
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7866
Sygnatura :
W II 7866
Położenie :
W
Opis :
Psychologia i technika szkolenia kierowców / Jiri Hoskovec, Jiri Pour, Jiri Stikar ; [tł. z czes. Barbara Ciesielska]. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1 975
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7679
Sygnatura :
W II 7679
Położenie :
W
Opis :
Silniki i osprzęt / Witold Leśniak. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1975
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7454
Sygnatura :
W II 7454
Położenie :
W
Opis :
Spraw Norymbergi ciąg dalszy : wyniki badań socjomedycznych osób, które w dzieciństwie więzione były w hitlerowskich obo zach koncentracyjnych / Czesław Kempisty ; Główna Komisja Ba dania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. - Warszawa : Państ....
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7657
Sygnatura :
W II 7657
Położenie :
W
Opis :
Słownik pedagogiczny / Wincenty Okoń. - Warszawa : Państ. Wy daw. Naukowe, 1975
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7444
Sygnatura :
W II 7444
Położenie :
W
Opis :
U źródeł walk z podziemiem reakcyjnym w Polsce / Tadeusz Wal ichnowski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1975
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7442
Sygnatura :
W II 7442
Położenie :
W
Opis :
Uznanie / Tadeusz Kuta. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1973 .
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7450
Sygnatura :
W II 7450
Położenie :
W
Opis :
Wzory osobowe socjalizmu / Aleksandra Jasińska, Renata Siemi eńska. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1975
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7967
Sygnatura :
W II 7967
Położenie :
W
Opis :
BHP w magazynach / Krzysztof Machalski. - Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 1975
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7440
Sygnatura :
W II 7440
Położenie :
W
Opis :
Chiny i Japonia / Michaił Sładkowski ; [tł. Władysław Głucho wski ; wyd. pol. uzup. przez aut.]. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1975
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Nr inwentarza :
2 7951
Sygnatura :
W II 7951
Położenie :
W
Opis :
Ochrona przeciwpożarowa magazynów / Paweł Borowski. - Warsza wa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 1975
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
  Wyświetlanie nowości 1-50 z 50 z ostatnich 30 dni

  Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies