Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You are browsing as a GUEST

News
Items without description:


Showing news 1-46 from 46 from the last 30 days
Inventory number :
1 43
Call number :
W I 43
Location :
W
Description :
Burza majowa / Stanisław Glinka. - Wyd. 2. - Warszawa : Wyda wnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1969.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 27
Call number :
W I 27
Location :
W
Description :
Kandyd czyli Optymizm / Wolter ; przeł. Boy ; [il. wykonał A . Uniechowski] - Wyd. 2. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 19 49.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 46
Call number :
W I 46
Location :
W
Description :
Kawał literata ; Zadora / Józef Ignacy Kraszewski ; [przygot . do dr. Ewa Dumałowa ; posłowiem i przypisami opatrzył Stan isław Stupkiewicz]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawni cza, 1969.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 44
Call number :
W I 44
Location :
W
Description :
Kronika rodzinna / Borys Conrad ; przeł. Irena Tarłowska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 41
Call number :
W I 41
Location :
W
Description :
Krzyżowcy. T. 1-2 / Zofia Kossak. - Wyd. 8. - Warszawa : Ins tytut Wydawniczy PAX, 1969.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 42
Call number :
W I 42
Location :
W
Description :
Krzyżowcy. T. 3-4 / Zofia Kossak. - [Wyd. 8]. - Warszawa: Pa x, 1969.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 39
Call number :
W I 39
Location :
W
Description :
Król trędowaty / Zofia Kossak. - Wyd. 7. - Warszawa : "Pax", 1969.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 30
Call number :
W I 30
Location :
W
Description :
Nasi nad Tamizą / Ksawery Pruszyński. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1969.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 26
Call number :
W I 26
Location :
W
Description :
Niemili i niekochani / Iwan Wazow ; [z bułg. przeł. Helena B ychowska ; przedm. Petr Dinekow]. - Warszawa : Państwowy Ins tytut Wydawniczy, 1949.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 32
Call number :
W I 32
Location :
W
Description :
Ogniem i mieczem. T. 1 / Henryk Sienkiewicz ; [red. Julian K rzyżanowski ; przygot. do dr. Tomasz Jodełka ; il. Jan Marci n Szancer]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966 .
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 33
Call number :
W I 33
Location :
W
Description :
Ogniem i mieczem. T. 2 / Henryk Sienkiewicz ; [red. Julian Krzyżanowski ; przygot. do dr. Tomasz Jodełka ; oprac. graf. Jerzy Jaworowski]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawnic zy, 1966.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 48
Call number :
W I 48
Location :
W
Description :
Opowieść o dekabryście Piotrze Muchanowie / T. Miedwiedkowa, W. Murawjow ; przeł. Ludmiła Duninowska ; il. Antoni Uniech owski. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1969.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 37
Call number :
W I 37
Location :
W
Description :
Pan Wołodyjowski / Henryk Sienkiewicz ; [red. Julian Krzyżan owski ; oprac. graf. Jerzy Jaworowski]. - Warszawa : Państwo wy Instytut Wydawniczy, dr. 1966.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 29
Call number :
W I 29
Location :
W
Description :
Po prostu miłość : opowiadania pisarzy polskich : antologia / wybór i oprac. Danuta Łukawska, Barbara Olszańska. - Warsz awa : "Iskry", 1969.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 31
Call number :
W I 31
Location :
W
Description :
Podróże po Polsce, podróże po Europie / Ksawery Pruszyński ; [wstęp Kazimierz Wyka]. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1969.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 34
Call number :
W I 34
Location :
W
Description :
Potop. T. 1 / Henryk Sienkiewicz ; [red. Julian Krzyżanowski ; przygot. do dr. Lucyna Michalska i Maria Skalska ; oprac. graf. Jerzy Jaworski]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wyda wniczy, 1966.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 35
Call number :
W I 35
Location :
W
Description :
Potop. T. 2 / Henryk Sienkiewicz ; [red. Julian Krzyżanowski ; przygot. do dr. Lucyna Michalska i Maria Skalska ; oprac. graf. Jerzy Jaworski]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wyda wniczy, 1966.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 36
Call number :
W I 36
Location :
W
Description :
Potop. T. 3 / Henryk Sienkiewicz ; [red. Julian Krzyżanowski ; przygot. do dr. Lucyna Michalska i Maria Skalska ; oprac. graf. Jerzy Jaworski]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wyda wniczy, 1966.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 40
Call number :
W I 40
Location :
W
Description :
Poufny dziennik Dominika Pola / Władysław Jan Grabski. - Wyd . 4. - Warszawa : Pax, 1969.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 38
Call number :
W I 38
Location :
W
Description :
Przygody księdza Browna / Chesterton Gilbert K. ; przeł. Tad eusz Jan Dehnel. - Warszawa : Pax, 1969.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 25
Call number :
W I 25
Location :
W
Description :
Sedan / Paweł Hertz. - Warszawa : "Książka", 1948.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 28
Call number :
W I 28
Location :
W
Description :
Wiktoria, żona Alberta / George Bidwell ; przekł.: Anna Bidw ell. - Katowice : "Śląsk", 1969
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 49
Call number :
W I 49
Location :
W
Description :
Złote korony księcia Dardenów / Eugeniusz Paukszta ; [il. Zb igniew Łoskot]. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1967.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 16
Call number :
W I 16
Location :
W
Description :
Heros w okowach / Halina Rudnicka ; [oprac. graf. Karol Syta ]. - [Warszawa] : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, dr. 1969.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 22
Call number :
W I 22
Location :
W
Description :
L - jak Lucy / Janusz Meissner. - Wyd. 5. - Warszawa : Państ wowe Wydawnictwo "Iskry", 1970.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 18
Call number :
W I 18
Location :
W
Description :
Listy z Archipelagu Salomona / Kamil Giżycki. - Wrocław : "O ssolineum", 1969.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 20
Call number :
W I 20
Location :
W
Description :
Opowieść pod psem : (a nawet pod dwoma) - a nawet pod dwoma / Janusz Meissner ; il. Stanisław Rozwadowski. - Wyd. 3. - W arszawa : Wydawnictwo Iskry, 1969.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 21
Call number :
W I 21
Location :
W
Description :
Pani Bovary / Gustaw Flaubert ; przeł. Aniela Micińska ; prz edm. Jan Parandowski. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Insty tut Wydawniczy, 1969.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 15
Call number :
W I 15
Location :
W
Description :
Pożegnanie z bronią / Ernest Hemingway ; przeł. Bronisław Zi eliński. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawnicz y, 1969.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 24
Call number :
W I 24
Location :
W
Description :
Przed świtem : opowiadania / Stanisław Zieliński. - [Warszaw a] : "Czytelnik", dr. 1950.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 13
Call number :
W I 13
Location :
W
Description :
Próba portretu : rzecz o Adamie Polewce / Juliusz Kydryński. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1969.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 23
Call number :
W I 23
Location :
W
Description :
Słownik francusko-polski i polsko-francuski. Cz. 2, polsko-f rancuska / oprac. Paweł Kalina. - [Warszawa] : "Czytelnik", 1949
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 19
Call number :
W I 19
Location :
W
Description :
Tumbo z Przylądka Dobrej Nadziei / Alina i Czesław Centkiewi czowie ; il. J. M. Szancer. - Wyd. 4. - Warszawa : "Nasza Ks ięgarnia", 1969.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 17
Call number :
W I 17
Location :
W
Description :
Zwierzęta z lasu dziewiczego / Arkady Fiedler ; il. Stanisła w Mrowiński. - Wyd. 11. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1 969.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 2
Call number :
W I 2
Location :
W
Description :
Bez oręża. T. 1-2 / Zofia Kossak. - Wyd. 7. - Warszawa : "Pa x", 1969.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 3
Call number :
W I 3
Location :
W
Description :
Całym sercem / Zdzisław S. Pietras ; [oprac. graf. Mieczysła w Wiśniewski]. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1969.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 5
Call number :
W I 5
Location :
W
Description :
Druciki / Kazimierz Straszewski. - Warszawa : Wydawnictwo Mi nisterstwa Obrony Narodowej, 1969.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 4
Call number :
W I 4
Location :
W
Description :
Polskie korpusy wojskowe w Rosji w latach 1917-1918 / Mieczy sław Wrzosek. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1969.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 6
Call number :
W I 6
Location :
W
Description :
Tomek w krainie kangurów / Alfred Szklarski ;[il. Józef Mare k]. - Wyd. 5. - Katowice : "Śląsk", 1969.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 9
Call number :
W I 9
Location :
W
Description :
Widmo z Głogowego Wzgórza / Edward Fenton ; tł. Irena Tuwim ; il. Zbigniew Piotrowski. - Wyd. 2. - Warszawa : "Nasza Ksi ęgarnia", 1969.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 8
Call number :
W I 8
Location :
W
Description :
Wiersze wybrane / Julian Tuwim ; oprac. Michał Głowiński. - Wyd. 2 zm. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 196 9.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 12
Call number :
W I 12
Location :
W
Description :
Wybór nowel / Bolesław Prus ; [posł. Janina Kulczycka-Saloni ]. - Wyd. 9. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 196 9.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 11
Call number :
W I 11
Location :
W
Description :
Wybór poezji / Julian Tuwim ; wyboru dokonał Ryszard Matusze wski. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1969.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 10
Call number :
W I 10
Location :
W
Description :
Wyspa Robinsona / Arkady Fiedler ; [il. Stanisław Rozwadowsk i]. - Wyd. 9. - Warszawa : "Iskry", 1969.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
1 1
Call number :
W I 1
Location :
W
Description :
Ziele na kraterze / Melchior Wańkowicz. - Wyd. 7. - Warszawa : "Pax", 1969.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Inventory number :
2 33484
Call number :
W II 33484
Location :
W
Description :
Instytucje i prawo Unii Europejskiej / Jan Barcz, Maciej Gór ka, Anna Wyrozumska. - Wydanie 6, stan prawny na 21 lipca 20 20 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. - 978-83-8187-980-4 (oprawa miękka) :
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
  Showing news 1-46 from 46 from the last 30 days

  We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process