Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Centrala Biblioteka Więziennictwa

Dane teleadresowe:

ul. Wrocławska 193-195

62-800 Kalisz

telefon : 62 766 9572

email: biblioteka@swws.edu.pl

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KATALOGU CENTRALNEJ BIBLIOTEKI WIĘZIENNICTWA
SZKOŁY WYŻSZEJ WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej: „Regulaminem”, określa zasady i warunki korzystania z katalogu Centralnej Biblioteki Więziennictwa Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, który dostępny jest pod adresem: https://biblioteka.swws.edu.pl/catalog, zwany dalej: „katalogiem CBW” i stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 2. Katalog CBW jest wykazem książek i innych dokumentów gromadzonych w Centralnej Bibliotece Więziennictwa Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.
 3. Celem katalogu CBW jest zapewnienie powszechnego i nieograniczonego dostępu
 4. do zbiorów naukowo-dydaktycznych Centralnej Biblioteki Więziennictwa.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z katalogu CBW Czytelnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Polityki Prywatności, której treść udostępnia się na stronie katalogu CBW.
 6. Prawa i obowiązki Czytelników oraz Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości określają postanowienia Regulaminu oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Jakiekolwiek materiały i informacje zamieszczone w katalogu CBW nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

§ 2

Zasady dostępu do katalogu Centralnej Biblioteki Więziennictwa oraz wymagania techniczne

 1. Korzystanie z katalogu CBW jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Odpowiedzialność za niezgodne z prawem wykorzystanie materiałów udostępnionych w katalogu CBW spoczywają wyłącznie na Czytelniku.
 3. Dostęp do materiałów w katalogu CBW jest aktywny całą dobę, siedem dni w tygodniu, z zastrzeżeniem okresowych przerw technicznych oraz awarii niezależnych od Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.  
 4. Ze względu na ochronę praw autorskich, część zasobów katalogu CBW jest udostępniana wyłącznie
 5. na komputerach znajdujących się w obrębie czytelni Centralnej Biblioteki Więziennictwa.
 6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym katalogu CBW
 7. to komputer, smartfon, tablet lub inne urządzenie z możliwością korzystania z przeglądarki internetowej oraz dostęp do sieci Internet.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Czytelnik, a które uniemożliwiają Czytelnikowi korzystanie z katalogu CBW.
 9. Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości nie odpowiada za zawartość witryn i stron internetowych połączonych z Portalem za pomocą odsyłaczy (linków) dostępnych na stronie katalogu CBW. Łączenie się z innymi witrynami lub stronami spoza katalogu CBW odbywa się na własne ryzyko Czytelnika.
 10. Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, ze względów technologicznych nie gwarantuje, że dostępne materiały dotrą do Czytelnika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Operator nie może też zapewnić, że przeglądanie stron katalogu CBW Cyfrowej będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że Czytelnik uzyska dokładnie tę informację, której szukał.

§ 3

Rejestracja i zasady korzystania z katalogu Centralnej Biblioteki Więziennictwa

 1. W celu uzyskania dostępu do pełnych treści i usług oferowanych w katalogu CBW, Czytelnik powinien zarejestrować się tj. utworzyć konto w ramach katalogu CBW.
 2. Rejestracja Czytelnika w ramach katalogu CBW, następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego w punkcie bibliotecznym bądź na stronie katalogu CBW, zawierającego dane w postaci imienia, nazwiska, nr pesel, zakładu pracy, adresu zamieszkania oraz hasła.
 3. Czytelnik zobowiązany jest do podania danych prawdziwych, nienaruszających praw osób trzecich.
 4. Czytelnik zobowiązany jest do korzystania z zasobów Centralnej Biblioteki Więziennictwa w sposób zgodny z prawem.
 5. Informacje dot. przetwarzania informacji dotyczących Czytelników znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 4

Uprawnienia do korzystania z zasobów katalogu Centralnej Biblioteki Więziennictwa

 1. Korzystanie z katalogu CBW nie oznacza ani nie skutkuje nabyciem jakichkolwiek praw
 2. do udostępnionych zasobów.
 3. Użytkownicy katalogu CBW są uprawnieni do korzystania z materiałów Centralnej Biblioteki Więziennictwa wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie
 4. w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy.
 5. Udostępniane materiały mogą stanowić źródło badań naukowych oraz pomoc
 6. w szeroko pojętym procesie dydaktycznym lub edukacyjnym.
 7. W katalogu CBW umieszczane są dzieła, które stanowią własność intelektualną
 8. i podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim.
 9. Zabroniona jest systematyczna i niezgodna z prawem autorskim reprodukcja, gromadzenie
 10. na własnych nośnikach, redystrybucja lub odsprzedaż treści zamieszczonych w Centralnej Bibliotece Więziennictwa Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

§ 5

Procedura reklamacyjna

 1. Reklamacje związane z działaniem katalogu CBW powinny być zgłaszane nie później niż w terminie
 2. 14  dni od daty powzięcia przez osobę składającą reklamację wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę reklamacji, nie później jednak niż w terminie 21 dni od daty zakończenia funkcjonowania katalogu CBW.
 3. Reklamacje powinny być zgłaszane w formie wiadomości elektronicznej przesłanej pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail: biblioteka@swws.edu.pl.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości
 5. w terminie 30 dni od daty ich złożenia.
 6. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o sposobie jej rozpatrzenia
 7. w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia. Powiadomienie zostanie przesłane w formie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej osoby składającej reklamację.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy  Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje z dniem opublikowania jego treści na stronie katalogu CBW.
 2. Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
 3. w Regulaminie w dowolnym czasie. Za termin wniesienia zmian przyjmuje się termin opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej katalogu CBW. Dalsze korzystanie
 4. z katalogu CBW oznacza, że Użytkownicy Serwisu akceptują taką formę powiadomienia o zmianach
 5. w regulaminie katalogu CBW.
 6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.

 

Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) to pliki instalowane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, telefon itp.) pomagające w poprawnym funkcjonowaniu strony oraz ułatwiające użytkownikowi korzystanie ze strony WWW. Niektóre, zaawansowane pliki cookie mogą być wykorzystywane do analizy   ruchu   sieciowego, statystyk odwiedzin, lokalizacji,  dostosowywania treści do preferencji użytkowników czy szeroko pojętych działań marketingowych itp.